Arbeidsrettede tiltak for å hjelpe voksne med langvarige helseplager eller uførhet til å få og beholde lønnet arbeid: En oversikt over systematiske oversikter

Lenke: Arbeidsrettede tiltak for å hjelpe voksne med langvarige helseplager eller uførhet til å få og beholde lønnet arbeid: En oversikt over systematiske oversikter

Original tittel: Vocational interventions to help adults with long-term health conditions or disabilities gain and maintain paid work: an overview of systematic reviews

Først publisert: 30.12.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Occupational and Environmental Medicine

Språk: English