Arbeidsrettede tiltak for å øke arbeidsdeltagelsen hos personer med psykososiale utfordringer, utviklingshemming eller i autismespekteret: En systematisk oversikt

Lenke: Arbeidsrettede tiltak for å øke arbeidsdeltagelsen hos personer med psykososiale utfordringer, utviklingshemming eller i autismespekteret: En systematisk oversikt

Original tittel: Vocational Interventions to Improve Employment Participation of People with Psychosocial Disability, Autism and/or Intellectual Disability: A Systematic Review

Først publisert: 17.11.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: International Journal of Environmental Research and Public Health

Språk: English