Atferdsmessige, psykologiske, pedagogiske og yrkesrettede tiltak for å øke sysselsetting blant kreftoverlevere

Lenke: Atferdsmessige, psykologiske, pedagogiske og yrkesrettede tiltak for å øke sysselsetting blant kreftoverlevere

Original tittel: Behavioral, psychological, educational and vocational interventions to facilitate employment outcomes for cancer survivors

Først publisert: 02.01.2015

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Campbell Systematic Reviews

Språk: English