Bærekraftig tilbakeføring til arbeid: En systematisk oversikt med fokus på personlige og sosiale faktorer

Lenke: Bærekraftig tilbakeføring til arbeid: En systematisk oversikt med fokus på personlige og sosiale faktorer

Original tittel: Sustainable Return to Work: A Systematic Review Focusing on Personal and Social Factors

Først publisert: 15.02.2019

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English