Barrierer og muligheter for tilbakeføring til arbeid hos kreftoverlevere: Tid for handling - en hurtigoversikt

Lenke: Barrierer og muligheter for tilbakeføring til arbeid hos kreftoverlevere: Tid for handling - en hurtigoversikt

Original tittel: Barriers and opportunities for return-to-work of cancer survivors: time for action—rapid review and expert consultation

Først publisert: 24.02.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Systematic Reviews

Språk: English