Betydningen av samlokalisering av arbeidsrettede partnerskap innen australsk psykisk helsetjeneste og politisk kontekst: En systematisk oversikt

Lenke: Betydningen av samlokalisering av arbeidsrettede partnerskap innen australsk psykisk helsetjeneste og politisk kontekst: En systematisk oversikt

Original tittel: The impact of co-location employment partnerships within the Australian mental health service and policy context: A systematic review

Først publisert: 16.04.2022

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: International Journal of Mental Health Nursing

Språk: English