Betydningen av sysselsetting og arbeidsmarkedstiltak for helsen til unge voksne med periodevis uførhet: Funn fra en systematisk oversikt

Lenke: Betydningen av sysselsetting og arbeidsmarkedstiltak for helsen til unge voksne med periodevis uførhet: Funn fra en systematisk oversikt

Original tittel: Impact of employment and income support interventions on the health of young adults with episodic disability: Findings from a systematic review

Først publisert: 01.03.2024

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

Språk: English