Betydningen av sysselsettingstiltak for grad av sysselsetting, livskvalitet og fellesskapsintegrasjon hos voksne med nedsatt funksjonsevne fra barndommen: En systematisk oversikt

Lenke: Betydningen av sysselsettingstiltak for grad av sysselsetting, livskvalitet og fellesskapsintegrasjon hos voksne med nedsatt funksjonsevne fra barndommen: En systematisk oversikt

Original tittel: The Impact of Vocational Interventions on Vocational Outcomes, Quality of Life, and Community Integration in Adults with Childhood Onset Disabilities: A Systematic Review

Først publisert: 18.09.2019

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Supported employment, Fysisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English