Biopsykososiale, arbeidsrelaterte og miljømessige faktorer som påvirker arbeidsdeltakelsen hos personer med osteoartritt: En systematisk oversikt

Lenke: Biopsykososiale, arbeidsrelaterte og miljømessige faktorer som påvirker arbeidsdeltakelsen hos personer med osteoartritt: En systematisk oversikt

Original tittel: Biopsychosocial, work-related, and environmental factors affecting work participation in people with Osteoarthritis: a systematic review

Først publisert: 13.06.2023

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: BMC Musculoskeletal Disorders

Språk: English