De psykiske helsefordelene ved å være i jobb: Funn fra en systematisk meta-oversikt

Lenke: De psykiske helsefordelene ved å være i jobb: Funn fra en systematisk meta-oversikt

Original tittel: The mental health benefits of employment: Results of a systematic meta-review

Først publisert: 15.01.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Australasian Psychiatry

Språk: English