Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: En systematisk kartleggingsoversikt

Lenke: Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: En systematisk kartleggingsoversikt

Description:

Fra FHI:

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av NAV å utføre en kartlegging av den empiriske forskningen om effekten av gradert sykmelding versus full sykmelding.

Først publisert: 07.12.2018

Sist faglig oppdatert: 07.12.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: English