Effekten av å trene opp ledere på arbeidsplassen i å forstå og støtte arbeidstakeres psykiske helse: En systematisk oversikt og metaanalyse

Lenke: Effekten av å trene opp ledere på arbeidsplassen i å forstå og støtte arbeidstakeres psykiske helse: En systematisk oversikt og metaanalyse

Original tittel: Effectiveness of training workplace managers to understand and support the mental health needs of employees: A systematic review and meta-analysis

Først publisert: 17.05.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Arbeidsmiljø, Tiltak på arbeidsplassen

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Occupational and Environmental Medicine

Språk: English