Effekten av arbeidsplassintervensjoner for tilbakeføring til arbeid ved muskel- og skjelett, smerterelaterte og psykiske helseplager: Systematisk oversikt

Lenke: Effekten av arbeidsplassintervensjoner for tilbakeføring til arbeid ved muskel- og skjelett, smerterelaterte og psykiske helseplager: Systematisk oversikt

Original tittel: Effectiveness of Workplace Interventions in Return-to-Work for Musculoskeletal, Pain-Related and Mental Health Conditions: An Update of the Evidence and Messages for Practitioners

Først publisert: 21.02.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet, Tiltak på arbeidsplassen

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English