Effekten av arbeidsrelaterte tiltak for tilbakeføring til arbeid for sykemeldte: En systematisk oversikt og meta-analyse av randomiserte kontrollerte studier

Lenke: Effekten av arbeidsrelaterte tiltak for tilbakeføring til arbeid for sykemeldte: En systematisk oversikt og meta-analyse av randomiserte kontrollerte studier

Original tittel: Effectiveness of work-related interventions for return to work in people on sick leave: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Først publisert: 05.09.2022

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tilbakeføring til arbeidslivet, Tiltak på arbeidsplassen, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Systematic Reviews

Språk: English