Effekten av arbeidsrettede tiltak for tilbakeføring til arbeid for personer som har vært sykemeldte på grunn psykiske plager: En systematisk oversikt

Lenke: Effekten av arbeidsrettede tiltak for tilbakeføring til arbeid for personer som har vært sykemeldte på grunn psykiske plager: En systematisk oversikt

Original tittel: Effects of work‑directed interventions on return‑to‑work in people on sick‑leave for to common mental disorders—a systematic review

Først publisert: 06.05.2024

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: International Archives of Occupational and Environmental Health

Språk: English