Effekten av Supported Employment i ordinær implementering: Systematisk oversikt og metaanalyse

Lenke: Effekten av Supported Employment i ordinær implementering: Systematisk oversikt og metaanalyse

Original tittel: Effectiveness of supported employment in non-trial routine implementation: systematic review and meta-analysis

Først publisert: 04.08.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

Språk: English