Effekten av svært tidlige tiltak på arbeidsplassen for å redusere sykefravær: En systematisk oversikt og metaanalyse

Lenke: Effekten av svært tidlige tiltak på arbeidsplassen for å redusere sykefravær: En systematisk oversikt og metaanalyse

Original tittel: Effectiveness of very early workplace interventions to reduce sickness absence: a systematic review of the literature and meta-analysis

Først publisert: 07.06.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tilbakeføring til arbeidslivet, Tiltak på arbeidsplassen, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

Språk: English