Effekten av tiltak for å øke sysselsetting hos personer med ruslidelser: En oppdatert systematisk oversikt

Lenke: Effekten av tiltak for å øke sysselsetting hos personer med ruslidelser: En oppdatert systematisk oversikt

Original tittel: The Effectiveness of Interventions Intended to Improve Employment Outcomes for Persons with Substance Use Disorder: An Updated Systematic Review

Først publisert: 12.08.2020

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Substance Use & Misuse

Språk: English