Effekten av utvidet versus standard individuell jobbstøtte (IPS) for sysselsetting: En systematisk oversikt

Lenke: Effekten av utvidet versus standard individuell jobbstøtte (IPS) for sysselsetting: En systematisk oversikt

Original tittel: The effectiveness of augmented versus standard individual placement and support programs in terms of employment: a systematic literature review

Først publisert: 10.05.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment, Arbeidsrettet rehabilitering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Mental Health

Språk: English