Effekten av ergoterapi som støtte for tilbakeføring til arbeidslivet for personer som pådrar seg alvorlige skader eller utvikler langsiktige (fysiske eller mentale) helsetiltander: En systematisk oversikt

Lenke: Effekten av ergoterapi som støtte for tilbakeføring til arbeidslivet for personer som pådrar seg alvorlige skader eller utvikler langsiktige (fysiske eller mentale) helsetiltander: En systematisk oversikt

Original tittel: The effectiveness of occupational therapy supporting return to work for people who sustain serious injuries or develop long-term (physical or mental) health conditions: A systematic review

Først publisert: 14.05.2023

Sist faglig oppdatert: 14.05.2023

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: British Journal of Occupational Therapy

Språk: English