Effekten av fysisk trening for arbeidstakere med korsryggsmerter: En systematisk oversikt

Lenke: Effekten av fysisk trening for arbeidstakere med korsryggsmerter: En systematisk oversikt

Original tittel: Effectiveness of fitness for work interventions for workers with low back pain: A systematic review

Først publisert: 10.08.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Health

Språk: English