Elementer i tiltak for tilbakeføring til arbeid for langtidssykmeldte arbeidstakere: En systematisk litteraturoversikt

Lenke: Elementer i tiltak for tilbakeføring til arbeid for langtidssykmeldte arbeidstakere: En systematisk litteraturoversikt

Original tittel: Elements of Return-to-Work Interventions for Workers on Long-Term Sick Leave: A Systematic Literature Review

Først publisert: 07.06.2024

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Supported employment, Tilbakeføring til arbeidslivet, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English