En meta-analyse av bruk av videomodellering for å forbedre jobbferdigheter hos ungdommer og voksne med autisme

Lenke: En meta-analyse av bruk av videomodellering for å forbedre jobbferdigheter hos ungdommer og voksne med autisme

Original tittel: A Meta-Analysis of Video Modeling Interventions to Enhance Job Skills of Autistic Adolescents and Adults

Først publisert: 07.12.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, E-helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Autism in Adulthood

Språk: English