En systematisk gjennomgang av tiltak som forebygger at personer med inflammatorisk leddgikt faller ut av arbeidslivet

Lenke: En systematisk gjennomgang av tiltak som forebygger at personer med inflammatorisk leddgikt faller ut av arbeidslivet

Original tittel: A Systematic Review of Job Loss Prevention Interventions for Persons with Inflammatory Arthritis

Først publisert: 29.03.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tiltak på arbeidsplassen

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English