En systematisk oversikt om åpenhet og ønsker om tilrettelegging på arbeidsplassen blant ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelse

Lenke: En systematisk oversikt om åpenhet og ønsker om tilrettelegging på arbeidsplassen blant ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelse

Original tittel: A systematic review of workplace disclosure and accommodation requests among youth and young adults with disabilities

Først publisert: 10.08.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Fysisk helse, Tiltak på arbeidsplassen

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Disability and Rehabilitation

Språk: English