Erfaringer med å delta i individuell jobbstøtte (IPS): En meta-etnografisk oversikt og syntese av kvalitative studier

Lenke: Erfaringer med å delta i individuell jobbstøtte (IPS): En meta-etnografisk oversikt og syntese av kvalitative studier

Original tittel: Experiences of participating in individual placement and support: a meta-ethnographic review and synthesis of qualitative studies

Først publisert: 09.04.2020

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Scandinavian Journal of Caring Sciences

Språk: English