Faktorer knyttet til tilbakeføring til arbeid etter utbrenthet: En systematisk oversikt

Lenke: Faktorer knyttet til tilbakeføring til arbeid etter utbrenthet: En systematisk oversikt

Original tittel: Systematic review: Factors associated with return to work in burnout

Først publisert: 03.08.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Occupational Medicine

Språk: English