Faktorer som påvirker tilbakeføring til arbeid etter skade eller sykdom: Syntese av systematiske oversikter

Lenke: Faktorer som påvirker tilbakeføring til arbeid etter skade eller sykdom: Syntese av systematiske oversikter

Original tittel: Factors affecting return to work after injury or illness: best evidence synthesis of systematic reviews

Først publisert: 08.09.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tilbakeføring til arbeidslivet, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Chiropractic & Manual Therapies

Språk: English