Forståelsen av og politiske tiltak for NEETs (unge mennesker utenfor skole og arbeidsliv) i Europa: En scoping review

Lenke: Forståelsen av og politiske tiltak for NEETs (unge mennesker utenfor skole og arbeidsliv) i Europa: En scoping review

Original tittel: Conceiving of and politically responding to NEETs in Europe: a scoping review

Først publisert: 07.02.2024

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Humanities and Social Sciences Communications

Språk: English