Generiske faktorer som påvirker arbeidsdeltagelse hos arbeidstakere med kronisk sykdom: En systematisk oversikt

Lenke: Generiske faktorer som påvirker arbeidsdeltagelse hos arbeidstakere med kronisk sykdom: En systematisk oversikt

Original tittel: Disease-generic factors of work participation of workers with a chronic disease: a systematic review

Først publisert: 25.02.2015

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: International Archives of Occupational and Environmental Health

Språk: English