Helse-, utdannings- og sysselsettingsresultater hos unge flyktninger i Norden: En systematisk oversikt

Lenke: Helse-, utdannings- og sysselsettingsresultater hos unge flyktninger i Norden: En systematisk oversikt

Original tittel: Health, Education and Employment Outcomes in Young Refugees in the Nordic Countries: A Systematic Review

Først publisert: 01.08.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Arbeidsledighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Scandinavian Journal of Public Health

Språk: English