Hvordan påvirker helserelatert stigma varig arbeidsdeltakelse og velvære på jobb? En systematisk oversikt

Lenke: Hvordan påvirker helserelatert stigma varig arbeidsdeltakelse og velvære på jobb? En systematisk oversikt

Original tittel: In What Ways Does Health Related Stigma Affect Sustainable Employment and Well-Being at Work? A Systematic Review

Først publisert: 06.09.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Arbeidsmiljø

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English