Individuell plassering og støtte (IPS) for personer med utfordringer utover alvorlig psykisk helse: En oversikt og metaanalyse av arbeidsrelaterte utfallsmål

Lenke: Individuell plassering og støtte (IPS) for personer med utfordringer utover alvorlig psykisk helse: En oversikt og metaanalyse av arbeidsrelaterte utfallsmål

Original tittel: Individual Placement and Support (IPS) beyond severe mental health: An overview review and meta-analysis of evidence around vocational outcomes

Først publisert: 13.06.2024

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Supported employment, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Preventive Medicine Reports

Språk: English