Intervensjoner med jobbstøtte (Supported Employment) for personer med alvorlige psykiske lidelser: En oppsummering av oversiktsstudier

Lenke: Intervensjoner med jobbstøtte (Supported Employment) for personer med alvorlige psykiske lidelser: En oppsummering av oversiktsstudier

Original tittel: Supported employment interventions with people who have severe mental illness: Systematic mixed-methods umbrella review

Først publisert: 05.06.2024

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Supported employment, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: PLOS One

Språk: English