Kommunale sosiale intervensjoner for mennesker med alvorlige psykiske lidelser: En systematisk oversikt og narrativ syntese av ny evidens

Lenke: Kommunale sosiale intervensjoner for mennesker med alvorlige psykiske lidelser: En systematisk oversikt og narrativ syntese av ny evidens

Original tittel: Community-based social interventions for people with severe mental illness: a systematic review and narrative synthesis of recent evidence

Først publisert: 11.01.2022

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: World psychiatry

Språk: English