Kontantoverføringer uten betingelser for å redusere fattigdom og sårbarhet: Effekt på bruk av helsetjenester og helse i lav- og mellominntektsland

Lenke: Kontantoverføringer uten betingelser for å redusere fattigdom og sårbarhet: Effekt på bruk av helsetjenester og helse i lav- og mellominntektsland

Original tittel: Unconditional cash transfers for reducing poverty and vulnerabilities: effect on use of health services and health outcomes in low‐ and middle‐income countries

Først publisert: 29.03.2022

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Arbeidsledighet, Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Database of Systematic Reviews

Språk: English