Koordineringsprogrammer for å øke tilbakeføring til arbeid for sykmeldte

Lenke: Koordineringsprogrammer for å øke tilbakeføring til arbeid for sykmeldte

Original tittel: Return-to-work coordination programmes for improving return to work in workers on sick leave

Først publisert: 30.03.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tilbakeføring til arbeidslivet, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Database of Systematic Reviews

Språk: English