Kost-nytte av intervensjoner rettet mot tilbakeføring til arbeid for sykefravær som skyldes psykiske helseutfordringer: En systematisk oversikt

Lenke: Kost-nytte av intervensjoner rettet mot tilbakeføring til arbeid for sykefravær som skyldes psykiske helseutfordringer: En systematisk oversikt

Original tittel: Evidence for the Cost-Effectiveness of Return-to-Work Interventions for Mental Illness Related Sickness Absences: A Systematic Literature Review

Først publisert: 03.06.2020

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English