Mental helse hos unge som ikke er i utdanning, arbeid eller opplæring: En systematisk oversikt og meta-analyse

Lenke: Mental helse hos unge som ikke er i utdanning, arbeid eller opplæring: En systematisk oversikt og meta-analyse

Original tittel: The mental health of young people who are not in education, employment, or training: A systematic review and meta-analysis

Først publisert: 21.12.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Psykisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

Språk: English