Påvirker type og status på økonomisk kompensasjon arbeidstageres utfall etter lumbal kirurgi? En systematisk oversikt og meta-analyse

Lenke: Påvirker type og status på økonomisk kompensasjon arbeidstageres utfall etter lumbal kirurgi? En systematisk oversikt og meta-analyse

Original tittel: Does Workers' Compensation Status Affect Outcomes after Lumbar Spine Surgery? A Systematic Review and Meta-Analysis

Først publisert: 07.06.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Inntektssikring, Tilbakeføring til arbeidslivet, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: International Journal of Environmental Research and Public Health

Språk: English