Psykologiske behandlingsmetoder for å fremme tilbakeføring til arbeid hos sykmeldte med vanlige psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser: En systematisk oversikt og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier

Lenke: Psykologiske behandlingsmetoder for å fremme tilbakeføring til arbeid hos sykmeldte med vanlige psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser: En systematisk oversikt og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier

Original tittel: Psychological treatments for return to work in individuals on sickness absence due to common mental disorders or musculoskeletal disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials

Først publisert: 24.11.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: International Archives of Occupational and Environmental Health

Språk: English