Sammenhenger mellom arbeidsledighetstrygd, fattigdom og helse: En systematisk oversikt

Lenke: Sammenhenger mellom arbeidsledighetstrygd, fattigdom og helse: En systematisk oversikt

Original tittel: Connections between unemployment insurance, poverty and health: a systematic review

Først publisert: 18.01.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: European Journal of Public Health

Språk: English