Supported Employment for personer med alvorlige psykiske lidelser: Systematisk oversikt og metaanalyse

Lenke: Supported Employment for personer med alvorlige psykiske lidelser: Systematisk oversikt og metaanalyse

Original tittel: Supported employment for people with severe mental illness: Systematic review and meta-analysis of the international evidence

Først publisert: 02.01.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: British Journal of Psychiatry

Språk: English