Systematisk gjennomgang av prognostiske faktorer for tilbakeføring til arbeid hos arbeidstakere med subakutt og kronisk korsryggsmerte

Lenke: Systematisk gjennomgang av prognostiske faktorer for tilbakeføring til arbeid hos arbeidstakere med subakutt og kronisk korsryggsmerte

Original tittel: Systematic Review of Prognostic Factors for Return to Work in Workers with Sub Acute and Chronic Low Back Pain

Først publisert: 19.09.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English