Systematisk gjennomgang av virkningen av tilbakeføring til arbeid støttet av en tilbakeføringskoordinator

Lenke: Systematisk gjennomgang av virkningen av tilbakeføring til arbeid støttet av en tilbakeføringskoordinator

Original tittel: Systematic Review of the Impact on Return to Work of Return-to-Work Coordinators

Først publisert: 21.04.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English