Systematisk oversikt over instruksjonsmetoder for å øve på arbeidsferdigheter for elever i videregående skole med utviklingshemming

Lenke: Systematisk oversikt over instruksjonsmetoder for å øve på arbeidsferdigheter for elever i videregående skole med utviklingshemming

Original tittel: Systematic review of instructional methods to teach employment skills to secondary students with intellectual and developmental disabilities

Først publisert: 31.03.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Psykisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Research and Practice for Persons with Severe Disabilities

Språk: English