Tilbakeføring til arbeid etter hjerneslag i ung alder: En systematisk oversikt

Lenke: Tilbakeføring til arbeid etter hjerneslag i ung alder: En systematisk oversikt

Original tittel: Return to work after young stroke: A systematic review

Først publisert: 30.11.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: International Journal of Stroke

Språk: English