Tilbakeføring til arbeid for europeiske kreftoverlevere: En systematisk oversikt

Lenke: Tilbakeføring til arbeid for europeiske kreftoverlevere: En systematisk oversikt

Original tittel: Return to work in European Cancer survivors: a systematic review

Først publisert: 29.05.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Supportive Care in Cancer

Språk: English