Tilbud rettet mot arbeidsdeltagelse for personer med schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser i psykososial rehabilitering: En systematisk oversikt

Lenke: Tilbud rettet mot arbeidsdeltagelse for personer med schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser i psykososial rehabilitering: En systematisk oversikt

Original tittel: Employment programmes for schizophrenia and other severe mental illness in psychosocial rehabilitation: a systematic review

Først publisert: 10.01.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment, Arbeidsrettet rehabilitering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: British Journal of Occupational Therapy

Språk: English