Tilrettelegging på arbeidsplassen, tilbakeføring til og opprettholdelse av arbeid hos personer med fysisk funksjonsnedsettelse: En systematisk oversikt

Lenke: Tilrettelegging på arbeidsplassen, tilbakeføring til og opprettholdelse av arbeid hos personer med fysisk funksjonsnedsettelse: En systematisk oversikt

Original tittel: Job Accommodations, Return to Work and Job Retention of People with Physical Disabilities: A Systematic Review

Først publisert: 22.01.2021

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet, Tiltak på arbeidsplassen

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English